مقدمه اي بر سي شارپ ( توسط : وحید نصیري )

مقدمه اي بر سي شارپ : قسمت- ١
مقدمه :
بیشتر آشنا شويم . فرض اين مقالات بر اين است كه آشنايي C# در طي سلسله مقالاتي مي خواھیم بامختصري با زبانھاي برنامه نويسي داريد ، ھر چند كار ما تقريبا از صفر شروع مي شود و ھدف آن سادگي ھرچه بیشتر است.


زبان سي شارپ فرض اش بر اين است كه شما مي خواھید تنھا برنامه نويسي شيء گرا انجام دھید و ھمانند و شيء گرا را نمي خواھید به پايان برسانید . بنابراين (Procedural) مخلوطي از برنامه نويسي رويه ايي C++
بايد طرز فكر خودتان را با دنیاي شيء گرايي تطبی ق دھید . در ادامه خواھید ديد كه در سي شارپ ھر چیزي شيء است حتي يك برنامه ي سي شارپ.
برنامه ي اول :
Visual را برگزينید. حالا از گزينه ي New Project را اجرا كنید و سپس در صفحه ي ظاھر شده Visual studio.net
را وارد نم وده و سپس ex را انتخاب نمايید. نامي دلخواه ھمانند 01 Console applications قسمت C# projects
نمايید. كد زير به صورت خودكار براي شما تولید خواھد شد: Ok
using System;
namespace ex01
{
///


/// Summary description for Class1.
///

class Class1
{
///


/// The main entry point for the application.
///


[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
//
// TODO: Add code to start application here
//
}
}
}
اگر يك سري از مفاھیم آنرا متوجه نمي شويد اصلا مھم نیست ! در مقالات آتي تمام اين موارد مفصل توضیح
داده خواھند شد.
 

 

F1 مرکز تلفنی  پاسخگویی 24 ساعته به مشکلات رایانه ای شما --

 

شماره تماس 9099071112  و  9099071113 از سراسر کشور و تماس از تهران با شماره 9092305213 مطالب مرتبط :
  1. غیر ممکن کردن یافتن رمز عبور توسط برنامه های پسورد یاب
  2. معرفی تبلت ۷ اینچی Aquos Pad SHT21 را با نمایشگر IGZO LCD از سوی شارپ
  3. کتاب الکترونیکی آموزش سی شارپ ترجمه محمد بشیری learning c# ebook
  4. آموزش ساخت و ویرایش فیلم توسط Windows Movie Maker
  5. آموزش ساخت و ویرایش فیلم توسط Windows Movie Maker

پاسخ