نام دامنه مراجعه – Nslookup

ابزارNSlookup     به شما کمک می کند تا نام یکDNS  را به دست آورید تا متوجه شوید که سرویس DNS به خوبی کا می کند یا خیر. بطور کلی وظیفه اصلی ابزار Nslookup بازگرداندنIP به نام و بلعکس است و یا اینکه در حال حاضر DNS سروری که به شما سرویس می دهد کدام است این ابزار دستورات و سوئیچ های دیگری نیز دارد که در زمانهای عیب یابی DNS کاربردهای فراوانی دارد.

برای استفاده از این ابزار کافیست عبارتNslookup را در خط فرمان وارد کنید ، بعنوان مثال اگر بخواهید نام یک دامنه را بهIP آن بازگردانید باید مطابق مثال عمل کنید:

nslookup www.shoo.ir

 

 


به سرعت مشکلات رایانه ای خود را حل کنید . اف یک پاسخگوی 24 ساعته برای مشکلات رایانه ای شما

 

شماره تماس 9099071112  و  9099071113 از سراسر کشور و تماس از تهران با شماره 9092305213 

هر وقت و هر جا در هر قسمت از رایانه کمک احتیاج داشتید کافیه که با تلفن ثابت با ما تماس بگیرید .

پاسخ